Stadsrum Fastigheter AB

Stadsrum Fastigheter AB är ett svenskt onoterat fastighetsbolag som ägs av Keva, Alecta och HEA Property Holding.
Stadsrum Fastigheter skall förvärva, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i Sverige.