Dragarbrunn 23:1 Uppsala

Dragarbrunn 23:1 är belägen i Uppsalas absolut bästa läge för butiker och kontor längs Vaksalagatan intill Stora torget.  Största hyresgäster är SkoAugust och Arcona Helse Bemanning.

Fastighetsbeteckning

Dragarbrunn 23:1

Uthyrbar area

2 381 kvm