HÅLLBARHET

Vi på Stadsrum Fastigheter arbetar med hållbarhet i alla led. Fastighetssektorn har en stor påverkan på såväl ekologisk som social hållbarhet och för oss handlar hållbarhetsarbetet framförallt om energianvändning, avfallshantering, transporter till våra hus, samt materialanvändning. Eftersom våra fastigheter alla ligger i stadskärnor är även den sociala hållbarheten en naturlig del av vårt arbete. Vi skapar och förvaltar mötesplatser som ska vara välkomnande för alla människor i samhället.

 

Inom fastighetsförvaltningen arbetar vi kontinuerligt med energibesparingsfrågor och har påbörjat flera stora projekt för att sänka fastigheternas energianvändning. Vidare har vi ett stort fokus på avfall från vår och våra hyresgästers verksamhet och har återvinningsstationer i samtliga fastigheter. Eftersom en stor del av våra hyresgäster verkar inom handel är transporter en ofrånkomlig del av vår förvaltning, och vi verkar för att samordna dem och påverka våra hyresgäster att välja miljövänliga transportalternativ. Vad gäller våra besökare är alla våra fastigheter centralt belägna och de är alla lätta att ta sig till med kollektivtrafik, till fots eller med cykel.

 

I våra byggprojekt arbetar vi för att återanvända material från tidigare hyresgäst eller från andra lokaler så mycket som möjligt. Övrigt material återvinner vi, och de material vi köper in är miljövänliga.

 

75% av våra fastigheter är nu miljöcertifierade enligt det brittiska certifieringssystemet BREEAM In-Use.

 

Stadsrum

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå