Kontakta oss

VÅRT TEAM

Kontakta oss gärna.

Magnus Alteskog
VD

073 02 619 63
Evalena Engström
Etablering

070 34 153 28
Jens Halvarsson
Utveckling

070 22 141 95
Christer Alteskog
Finans och IR

070 48 500 03
John Strand
Transaktion

073 30 111 52
Anders Ivarsson
Ekonomichef

070 34 153 71
Patric Gradin
Projekt

070 22 328 87
Tommi Pakola
Projekt

073 02 859 82
Annelie Evin
Avtalscontroller

072 53 730 97
Sofia Strandell
Fastighetschef

070 31 254 29
Ulrika Bexell (from 1/4 2020)
Förvaltning & etablering kontor

070 92 760 53
Maria Eile
Förvaltning handel

072 50 285 00
Malin Rilde
Förvaltning handel

070 20 275 55