Om Stadsrum Fastigheter

Stadsrum Fastigheter är ett svenskt onoterat fastighetsbolag som ägs av Keva, Alecta och HEA Property Holding. Stadsrum Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige. Främst i stadskärnor och stadsdelscentrum.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förädla våra platser i nära samverkan med kommuner, hyresgäster och det lokala näringslivet.

Vårt fastighetsbestånd har ett brett och blandat utbud. Naturliga mötesplatser som innehåller det mesta för människors dagliga behov. Handel, bostäder, arbetsplatser, kultur, service, hotell, vård med mera.

Handel

Lokaler för handel, service och serveringar finns på alla Stadsrum Fastigheters orter.

Kontakta oss ifall du är intresserad av att hyra lokal: uthyrning@stadsrumfastigheter.se

Kontor

Lokaler för kontor, vård och skolor finns på alla Stadsrum Fastigheters orter.

Klicka här för att se våra lediga lokaler

Bostäder

Stadsrum Fastigheter äger bostäder i Karlstad, Södertälje, Nyköping och Helsingborg. Vi samarbetar med Riksbyggen för uthyrning och förvaltning av våra bostäder.

Klicka här för att söka bostad